Sidebar

Menü

Marka Tescil

marka tescil, marka başvurusu

Bir işletmenin hizmet ya da ürünlerinin diğer işletmelerin mal ve ürünlerinden ayıran simge ve isimlere marka olarak adlandırılır. Bu simge için başvuru yapan kişiler için escil edilmesi işlemine de Marka Tescili denmektedir.

Markalar, şekiller, logolar, sayılar, sloganlar  ya da her türlü isim olabilir. Marka tescil yapılabilmesi için marka tescili yapılacak isim yada simgenin diğer marka ve isimlerden ayrılması gerekir.

Marka Tescili Türk Patent Enstitüsüne kayıtlı resmi vekiller tarafından yapılır. Tescil süreci yaklaşık 1 yıldır. Ancak başvuru esnasında alınacak marka başvuru belgesi, bir çok işlem için yeterli olabilmektedir. Örneğin com.tr alan adı almak için marka başvuru belgesi (sonradan marka tescil belgesinin de gönderilmesi şartıyla) yeterlidir.

Marka tesciline konu olan sayı, simge yada ismin başvuru yapılmadan önce kontrolünün dikkatlice yapılması gerekir. Yanlış marka başvurusunun önüne geçmek, zamandan tasarruf ve gereksiz maliyetleri azaltmak için bu oldukça önemlidir.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş ve kişiler marka sahibi olabilirler. Marka başvurusu, başvuru sahibinin vereceği belge ile anlaşmalı olduğumuz hukuk ofisleri tarafından yapılmakta ve kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Marka tescil süreci, tescile konu olacak markanın tespiti ve sorgulanması ile başlar. Gerekli belgelerin temini ile online başvuru yapılır. Türk Patent Enstitüsü nceleme yapar ve markanın tescil edilebilir olup olmadığını bildirir. Daha sonra resmi marka bülteninde ilan edilerek, başvuru sahibine marka tescil belgesi gönderilir ve marka koruma altına alınmış olur.

Genel olarak süreç;

  • Başvuru 2-4 iş gününde yapılır. 
  • Türk Patent Enstitüsü 1-2 ay içinde şekilsl inceleme yapar
  • TPE 3-4 ay içinde hukuksal inceleme yapar
  • 3 ay içinde resmi marka bülteninde ilan edilir
  • sonraki 2 ay itiraz sürecidir. İtiraz olmazsa tescil gerçekleşir.

Ücretler için bizi arayabilirsiniz.